Gåvobrev

 

 

Gåvobrev

 

 

Upprättande av gåvobrev

Vi har sedan 2005 ingen gåvoskatt i Sverige. Däremot finns det vissa hänsyn som måste tas när man vill ge en gåva, beroende på t ex vad man ger bort (fast eller lös egendom), till vem man ger gåvan (räknas den som förskott på arv eller inte) och om gåvan ges till make. Vissa gåvor ska registreras och andra inte. Vi kan hjälpa dig att utforma gåvobrevet på ett juridiskt korrekt sätt.

 

 
 
 
 
 

 

Kontakta oss

 

Juristbolaget

Huvudkontor

Garvargatan 11

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 462 02 70

 

Följ oss och ta del av våra erbjudanden!