Testamente

 

 

Testamente

 

 

Vad är ett testamente?

För att ett testamente ska anses som giltigt måste viss formalia vara uppfylld. Vissa ord har stor betydelse för hur tolkningen av testamentet blir när det ska användas i framtiden och det finns vissa begränsningar avseende hur man kan fördela sitt arv. Vi kan hjälpa dig att få allt rätt genom att du tillsammans med någon av våra jurister i lugn och ro först går igenom hur du vill fördela ditt arv och sedan upprättar vi ett testamente som inte går att missförstå eller klandra.

 

 
 
 
 
 

 

Kontakta oss

 

Juristbolaget

Huvudkontor

Garvargatan 11

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 462 02 70

 

Följ oss och ta del av våra erbjudanden!