Bodelning


 

Vad är en bodelning ?

Vid skilsmässa och separation av samboförhållande bör en bodelningshandling upprättas för att undvika framtida oklarheter. Sambor bör begära bodelning inom ett år från separationen. Huvudregeln för makar är att all egendom värdemässigt ska delas i lika delar, inklusive privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande. Om makarna vill kan en annan fördelning göras så länge ni är överens. I bodelningshandlingen ska det framgå hur makarna vill fördela giftorättsgodset. Hänsyn tas till eventuell enskild egendom.  I bodelningshandlingen för sambor tas enbart samboegendom, dvs. bostad och bohag som ni införskaffat för gemensamt bruk, upp till fördelning. Vi kan hjälpa er att räkna ut skiftesvärden på egendomen samt upprätta bodelningshandlingen.