Förvara ditt testamente och andra livsdokument hos oss.
Dokumentförvaringen

Genom vår tjänst Dokumentförvaringen kan du förvara ditt testamente eller andra viktiga dokument, såsom gåvobrev eller begravningsönskemål och därmed säkerställa att dokumenten kommer i rätt händer den dagen du inte längre finns i livet.


Förvaringen kostar 1 695 kronor.

En engångskostnad som håller livet ut.


Ett testamente är en värdefull handling, både för dig och dina anhöriga. För att ditt testamente ska vara giltigt måste det kunna visas upp i original efter din bortgång. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort. Då kan arvsfördelningen bli en helt annan än den du önskat i ditt testamente. Förvaringen är en billig försäkring för den ekonomiska konsekvensen av att ditt testamente försvinner eller förstörs. Det finns alltid möjlighet att ta tillbaka testamentet från förvaringen och det går självklart bra att skriva ett nytt eller att ändra i ett befintligt testamente. 


Så här går det till


Dokumenten lämnas in till något av våra kontor eller i samband med upprättandet. Vi förvarar dokumenten på ett betryggande sätt tills den dag du avlider eller väljer att säga upp förvaringen. När dödsfallet inträffar kontaktar den av dig utsedda kontaktpersonen oss och får information om samtliga förvarade dokument. När bouppteckningen är klar utlämnar vi samtliga förvarade dokument till din kontaktperson eller annan företrädare för dödsboet.


Kontakta oss för att boka din förvaring