Framtidsfullmakt


 

Ett alternativ till god man

Genom en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ska vara giltig när en person på grund av sjukdom, skada eller liknande förhållanden är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar då sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med dina funderingar.