Gåvobrev


 

Upprättande av gåvobrev

Vi har sedan 2005 ingen gåvoskatt i Sverige. Däremot finns det vissa hänsyn som måste tas när man vill ge en gåva, beroende på t ex vad man ger bort (fast eller lös egendom), till vem man ger gåvan (räknas den som förskott på arv eller inte) och om gåvan ges till make. Vissa gåvor ska registreras och andra inte. Vi kan hjälpa dig att utforma gåvobrevet på ett juridiskt korrekt sätt.