Är Livsdokumentet verkligen säkert?

Livsdokumentet®

Säkerheten kring din information är av yttersta vikt för oss. Livsdokumentet® är kopplat till ditt personnummer, kräver inloggning med tjänsten Mobilt BankID, och all information är krypterad samt säkert lagrad på servrar i Sverige. Ingen annan än du har tillgång till dina uppgifter under din livstid. Vi hanterar samtliga personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.