Behöver ett skuldebrev bevittnas?

Skuldebrev

Det är för skuldebrevets giltighet aldrig nödvändigt att det bevittnas. Däremot kan det vara en god idé att bevittna skuldebrevet för att i efterhand kunna styrka att underskrifterna är äkta, att den som tar skulden varit vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet samt skrivit på av egen fri vilja.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss