Betala räkningar i dödsboet

Dödsboets ansvar för räkningar

Det är du som är dödsbodelägare som är ansvarig för att betala räkningar i dödsboet och för att lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller dödsboets namn. Detta görs hos den bank som dödsboet är kund hos. Det är inte meningen att dödsbodelägare ska betala dödsboets räkningar om det finns medel på dödsboets konton.

Se hela texten

Viktig information

Det är viktigt att du aldrig betalar några räkningar innan du vet om dödsboet har medel som täcker begravning och bouppteckning.

  • Räkningar belastar dödsboet
  • Insättningar på dödsboets konto
  • Gäller 12 månader

Räkningar du får betala

  • Begravningsfakturan
  • Hyreskostnader
  • El- och telefonräkningar
  • Andra relevanta räkningar adresserade till dödsboet

Betalservice för dödsbo

Banken godkänner inga andra uttag från den avlidnes konto än ovanstående innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Det gäller även om du har gjort utlägg som du har kvitto för. Observera att när bouppteckningen är registrerad ska dödsboet avvecklas. Om du har frågor kring att betala räkningar för ett dödsbo kan du kontakta ditt lokala bankkontor. Om du vill ha vår hjälp att betala räkningar eller hjälp med bouppteckningen är du välkommen att kontakta oss.