Betalar man skatt på en gåva?

Gåvoskatt

Vi betalar som huvudregel ingen skatt på gåvor i Sverige. Däremot finns undantag när skatt utlöses t ex om gåvan kombinerats med inslag av ersättning. Detta eftersom en förutsättning för skattefrihet är att gåvan är benefik, dvs bortgiven utan krav på att få något i gengäld. Ett annat undantag är om gåvan avser bostadsrätt eller fastighet där det finns ett uppskov med skatt. Då kommer den skatten att behövas betalas in motsvarande andelen som ges bort i gåva.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss