Hur vet jag att mitt Livsdokument verkligen når min kontaktperson?

Livsdokumentet®

För att säkerställa att din digitala pärm hamnar hos rätt person dagen du avlidit måste de du har valt som kontaktperson klicka på "acceptera inbjudan" i den mottagna e-posten. Därefter behöver de logga in på tjänsten, genom att ange sitt personnummer och verifiera sin identitet med BankID. Genom denna process kopplas din kontaktperson ihop med din profil och når fram den dagen du avlidit.