Kan man göra en försäkringsinventering själv?

Försäkringsinventering

Det går att göra försäkringsinventeringen själv. Däremot är det inte säkert att man känner till alla de försäkringar man själv eller ett dödsbo har. Då kan det vara svårt och framförallt tidskrävande att genomföra en tillräckligt omfattande försäkringsinventering. Vi hjälper dig att få kontroll via vår samarbetspartner Cynk®. De reder ut försäkringssituationen och sammanställer den i en rapport. En försäkringsrådgivare går sedan kostnadsfritt igenom rapporten med dig. Vi vet att försäkringar kanske inte är så kul att lägga tid på, men en noggrann försäkringsinventering är nyckeln till att säkerställa rättvisa och effektiva ekonomiska beslut.

Se hela texten