Kan man ta ut pengar från ett dödsbo med en fullmakt?

Fullmakt för dödsbo

En fullmakt i sig är inte tillräcklig för att ta ut pengar från ett dödsbo. För att kunna föra över pengar mellan ett dödsbos konton eller till en ensam dödsbodelägare krävs det även att bouppteckningen blivit registrerad. Är man fler än en dödsbodelägare krävs även en arvskifteshandling som samtliga dödsbodelägare skrivit under innan några pengar kan betalas ut till dödsbodelägarna. Dödsboets bank granskar samtliga handlingar innan någon transaktion sker för att säkerställa att allt går rätt till.