Måste alla skriva ett testamente?

Testamente

Nej, att skriva ett testamente är helt upp till var och en. Ett testamente kan däremot många gånger vara fördelaktigt på så sätt att det tydligt uttrycker testators vilja. Förutsatt att det är riktigt skrivet och uppfyller reglerna i ärvdabalken kan det många gånger även underlätta vid arvskiftet.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss