Måste jag registrera mitt testamente?

Registrera testamente

Testamenten behöver inte registreras någonstans för att vara giltigt enligt lag. Det absolut viktigaste är att det skrivs på rätt sätt och att det kan återfinnas i original vid personens bortgång. För att testamentet ska anses vara giltigt krävs att testamentet är skriftligt, underskrivet av testatorn och bevittnat av två vittnen. Vittnena ska samtidigt vara på plats när testatorn undertecknar testamentet, de ska känna till att det är ett testamente som skrivs och de ska själva också skriva under dokumentet. Det ställs även krav på vilka som får vara vittnen för att ett testamente ska anses vara giltigt. Detta gäller även inbördes testamenten. Att ett testamente inte är upprättat på rätt sätt innebär dock inte att det automatiskt “diskvalificeras”. Om dödsbodelägarna väljer att godkänna ett felaktigt upprättat testamente kan det att verkställas utifrån testatorns vilja ändå.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss