Måste man ha fullmakt dödsbo?

Fullmakt för dödsbo

Nej, det behöver man inte. Däremot förenklar det administrationen och den praktiska hanteringen av dödsboet genom att med en fullmakt utse en dödsbodelägare som agerar som representant för dödsboet vid exempelvis kommunikation med banker, försäkringsbolag och andra myndigheter.