När betalas försäkringar ut vid dödsfall?

Försäkringar dödsbo

Många av har försäkringar som kan falla ut i samband med dödsfall. En vanlig missuppfattning är att försäkringar betalas ut automatiskt vid dödsfall. Så är inte fallet tyvärr. Många försäkringsbolag kräver att betalningen begärs ut genom att meddela försäkringsbolaget om dödsfallet och lämna uppgifter om dödsboets civiltillstånd. Beroende på vilken typ av försäkring som dödsboet sedan har kan därefter ett eventuellt försäkringsbelopp betalas ut till dödsboets konto alternativt direkt till en förmånstagare. Är du osäker på vilka försäkringar den avlidne har? Vi hjälper dig att få kontroll via vår samarbetspartner Cynk®. De reder ut försäkringssituationen och sammanställer den i en rapport. En försäkringsrådgivare går sedan kostnadsfritt igenom rapporten med dig. Vi vet att försäkringar kanske inte är så kul att lägga tid på, men en noggrann försäkringsinventering är nyckeln till att säkerställa rättvisa och effektiva ekonomiska beslut.

Se hela texten