När börjar min framtidsfullmakt gälla?

Framtidsfullmakt

Enligt lag är det fullmaktshavaren som bestämmer när din framtidsfullmakt börjar gälla. Det sker vid det ögonblick då du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande förlorat förmågan att hantera det du i framtidsfullmakten uttryckt att du önskar hjälp med av fullmaktshavaren. Du och dina närmaste ska vid den tidpunkten informeras av fullmaktshavaren om att framtidsfullmakten trätt i kraft. Vill du istället att domstol, efter ansökan från framtidsfullmaktshavaren, bedömt att framtidsfullmakten ska träda i kraft är det ett alternativ som vi kan skriva in i din framtidsfullmakt.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss