Ska ett gåvobrev registreras?

Registrera gåvobrev

Ett gåvobrev behöver i regel inte registreras för att det ska bli giltigt. Däremot rekommenderas att gåvobrevet förvaras på ett säkert ställe då det utgör ”kvittot” på gåvan. När gåvan avser en fastighet eller bostadsrätt behövs ett gåvobrev för att kunna styrka förvärvet hos Lantmäteriet och eller bostadsrättsföreningen, dock krävs ingen registrering. När en gåva ges mellan makar rekommenderas att registrera gåvan hos Skatteverket för att gåvan ska vara giltig gentemot borgenärer. Avser gåvan en fastighet till make eller maka måste gåvan registreras hos Skatteverket innan en lagfartsansökan kan skickas in till Lantmäteriet.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss