Vad är skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt?

Testamente

Begreppen ”fri förfoganderätt” och ”full äganderätt” avgör vad man får göra med egendomen. Att få något i arv med full äganderätt innebär att man får full frihet att disponera över arvet utan några begränsningar. Det som ärvs med full äganderätt får med andra ord både ges bort i gåva och testamenteras bort, utöver att använda, byta, spendera eller sälja det. Ärver man däremot något med fri förfoganderätt får testamentstagaren fritt använda arvet, men efter dennes bortgång ska den andelen av arvet som tidigare gått till testamentstagaren ärvas vidare av någon annan som testatorn bestämt. Om man har ärvt något med fri förfoganderätt finns även vissa begränsningar. Testamentstagaren har inte rätt att själv förfoga över andelen från den tidigare avlidne genom testamente och det finns även en begränsning mot att ge bort alltför mycket i gåva till någon under sin livstid som kan inverka på den tidigare avlidnes andel.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss