Vad är vanliga villkor i ett gåvobrev?

Villkor gåvobrev

Ett gåvobrev är ett avtal som upprättas när en person vill ge någonting i gåva till någon annan. Gåvobrev kan upprättas för alla typer av gåvor men vanligt är att de skrivs vid gåvor av fastigheter, bostadsrätter, pengar eller värdepapper. Ett villkor som ofta förekommer i gåvobrev är till exempel att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det innebär att gåvan inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. På så sätt kan man undvika eventuella tvister mellan makar vid en skilsmässa eller mellan arvingar vid ett dödsfall. Gåvor mellan makar måste kompletteras med äktenskapsförord för att bli enskild egendom.