Vad behövs för att ett skuldebrev ska vara giltigt?

Skuldebrev formkrav

Det finns inga formkrav för att ett skuldebrev ska anses vara giltigt, utan en handling bedöms utgöra ett skuldebrev om en handling innehåller en förpliktelse från någon att till någon annan betala ett penningbelopp, utan krav på motprestation, och att handlingen upprättats för att tjäna som bevis om skulden. Den som har en skuld till någon annan ska ha erkänt skulden i handlingen.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss