Vad får man göra innan bouppteckningen är registrerad?

När bouppteckningen blivit registrerad utgör det dödsboets legitimationshandling. Det är bouppteckningen som visar vem eller vilka som har rätt att agera och bestämma i dödsboet. Den behövs bland annat om man vill göra ärenden på banken eller om man vill sälja något som dödsboet äger. Trots det finns det en hel del man får och kan göra innan dess att bouppteckningen blivit registrerad.

Se hela texten
  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss

Exempel på saker som går att göra:

Räkningar som kommer i dödsboets namn går att betala från dödsboets konto innan bouppteckningen blivit registrerat. De flesta banker har så kallade "betalningsuppdrag" som möjliggör betalning via post.

Om samtliga dödsbodelägare är överens är det möjligt att tömma och städa dödsboets bostad och fördela eller sälja det lösöre som finns i bostaden.

Försäljning av dödsboets bostad går att påbörja innan bouppteckningen blivit registrerad om alla dödsbodelägare är överens. Dock behöver den vara registrerad hos Skatteverket innan ett tillträdesdatum kan sättas. Om försäljningen sker innan, villkoras detta i köpekontraktet.