Vad gäller när man separerar som sambo?

Separation sambo

När ett samboförhållande upphör genom separation eller dödsfall är huvudregeln att samborna delar lika på den så kallade samboegendomen förutsatt att detta begärs av någon av dem. Samboegendom är bostad införskaffat för gemensamt bruk och bohag, dvs möbler och liknande. Detta betyder att det som någon av er förvärvat innan samborelationen inleddes inte utgör samboegendom och kommer då heller inte delas på vid en separation. Som huvudregel får en av er behålla den gemensamt inköpta bostaden vid en eventuell separation förutsatt att den andre får motsvarande ersättning i annan form. Sådan egendom som skulle kunna utgöra som samboegendom, men som utgör enskild egendom genom villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring ingår inte i en bodelning efter skuldtäckning.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss