Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska gälla?

Framtidsfullmakt

Det finns vissa formella krav för att en framtidsfullmakt ska vara giltig enligt lag. Du måste vara 18 år och vara förmögen att ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten, fullmakten ska vara skriftlig, det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt, det ska tydligt framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare med namn och personnummer, det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar, övriga väsentliga villkor för fullmakten ska anges och fullmakten ska bevittnas av två personer. Det ställs även krav på vilka som får vara vittnen för att en framtidsfullmakt ska anses vara giltig. Det är viktigt att se till att dessa krav blir uppfyllda, annars är inte fullmakten giltig.