Vad krävs för att ett samboavtal ska vara giltigt?

Samboavtal

Ett samboavtal har två formkrav för att det ska vara giltigt. Det första är att avtalet måste vara skriftligt och det andra är att det måste undertecknas av båda samborna. Ur bevissynpunkt kan det dock vara bra att även ha med till exempel ort, datum och vittnen.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss