Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

Fullmakt för dödsbo

En fullmakt för ett dödsbo behöver ofta bevittnas av två personer som uppfyller vissa krav för att vara ett giltigt vittne. Vittnet måste vara myndig och vara vid sina sinnens fulla bruk. Vittnet får inte vara fullmaktstagare och för att undvika intressekonflikt och tvetydigheter är det även bra om vittnena inte själva är dödsbodelägare eller på något vis inblandad i dödsboet.