Vem kan skriva under en avlidens deklaration?

Deklaration dödsbo

Huvudregeln är att deklarationen för ett dödsbo ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det räcker dock att en dödsbodelägare skriver under om de övriga godkänner det. I de fall den avlidnes egendom förvaltas av en boutredningsman, är det denne som skriver under deklararionen.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss