Vem kan vara ett juridiskt ombud?

Juridiskt ombud

Att företräda en person i domstol kräver ingen formell utbildning så som juristexamen eller liknande. Däremot finns det vissa krav att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter ska vara lämpad för rollen som ombud. I praktiken innebär detta att ombudet inte ska vara tidigare dömd för grövre brottslighet, kunna behärska det svenska språket och inneha en viss praktisk erfarenhet av förfarandet i rättegången. Personen måste dessutom vara över 18 år, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs. Det är domstolen som avgör om en person är lämplig. Om den inte finner att det föreslagna ombudet uppfyller kriterierna kan den avvisa förslaget på ombud. En tumregel är att ju mer komplicerat målet är, desto högre krav ställs på ombudet.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss