Samboavtal


 

Vad är ett samboavtal?

Sambolagen reglerar bara gemensamt införskaffad bostad och bohag som vid separation värdemässigt ska delas lika oavsett vem av samborna som betalat. Om t ex ni vid köp av er gemensamma bostad betalar olika stora andelar kan ett samboavtal behövas för att justera att den som bidragit med ett större kapital ska få tillbaka det i händelse av separation. Om ni köpt annan egendom tillsammans, exempelvis ett fritidshus bör ni istället upprätta ett samäganderättsavtal. Tillsammans med någon av våra jurister går vi igenom er situation och hjälper er att upprätta de dokument som behövs.