TestamenteTestamente


 

Vad är ett testamente?

För att ett testamente ska anses som giltigt måste viss formalia vara uppfylld. Vissa ord har stor betydelse för hur tolkningen av testamentet blir när det ska användas i framtiden och det finns vissa begränsningar avseende hur man kan fördela sitt arv. Vi kan hjälpa dig att få allt rätt genom att du tillsammans med någon av våra jurister i lugn och ro först går igenom hur du vill fördela ditt arv och sedan upprättar vi ett testamente som inte går att missförstå eller klandra.


 
 
 
 
 
 


Kontakta oss


Juristbolaget

Huvudkontor

Kattgränd 1

118 25 Stockholm

Tel: 08 - 462 02 70


Följ oss och ta del av våra erbjudanden!