Arvskifte


 

Vad är ett arvskifte?

Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket ska ett arvskifte eller bodelning- och arvskiftesavtal upprättas i de fall det finns fler än en dödsbodelägare. Detta krävs för att exemplvis kunna överföra lagfart, värdepapper och fördela arvet. Arvskifteshandlingen är inget dokument som ska registreras hos någon myndighet, men för att den ska kunna användas hos banker och Lantmäteriet behöver den utformas på ett för ändamålet lämpligt sätt. Vi kan upprätta dokumentet åt er om ni är överens. Ibland är dödsbodelägarna inte eniga om hur arvet ska fördelas. Då kan dödsbodelägare i ett första skede ansöka om en skiftesman eller en boutredningsman hos tingsrätten. Det är vanligt att dödsbodelägare med motsatta uppfattningar ändå anlitar sitt eget ombud att företräda dem. Vi åtar oss uppdrag som partsombud.