Bouppteckning

2 095 kr/tim

 • Chatta direkt Vardagar 08-17
 • Kontakta oss

På dina villkor.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digital eller fysisk förrättning
 • Delgivning av testamente
 • Fakturering efter inskickad bouppteckningshandling

Upprätta en bouppteckning

När en person avlider är det en del juridiska saker att hantera. Bouppteckningen är det första steget i avvecklingen av dödsboet och kan beskrivas som "livets bokslut". En bouppteckning är en dokumentation som tydligt redovisar vilka tillgångar och skulder den avlidna hade på dagen för dödsfallet. Bouppteckningen identifierar även personer och/eller organisationer som ska ärva den avlidna. I bouppteckningen ska även tas hänsyn till eventuella juridiska dokument som den avlidna lämnat efter sig, så som testamente eller äktenskapsförord. Vi förstår att det är krävande med pappersarbetet, alla begrepp att hålla reda på och alla saker att hantera. Vi finns här för att hjälpa till, underlätta och vägleda dig genom hela processen.

Se hela texten

Så här går det till

1

Kontakta oss för ett inledande kostnadsfritt samtal.

2

Vi ger dig ett uppskattat pris och vi skickar ut ett uppdragsavtal.

3

Du läser igenom avtalet och signerar det digitalt eller fysiskt.

4

När avtalet är signerat kontaktar vi dig och bokar en tid som passar dig för ett uppstartssamtal.

5

Ärendet påbörjas. Nedan hittar du en tidslinje över vår process!

Vi reder ut begreppen

Dödsbodelägare är personer som enligt lag har rätt att ta beslut och agera i dödsboet. Det kan vara arvingar eller andra personer som har rätt till en andel av den avlidnas kvarlåtenskap, exempelvis genom ett testamente eller efterarv.

Möte dit alla inblandade ska bli kallade till i god tid innan och man går igenom dödsboets tillgångar och skulder.

En bouppgivare är den som lämnar uppgifter om situationen i dödsboet. Det är även den personen som skriver under bouppteckningen och intygar att uppgifterna stämmer. Det är möjligt att ha flera bouppgivare.

En förrättningsman är en av två utomstående som bevakar bouppteckningsprocsessen och intygar att allt har gått rätt till. Dessa skriver också under bouptpeckningshandlingen.

En ingivare är den som lämnar in bouppteckningshandlingen till Skatteverket.

Tidslinje över bouppteckningsprocsessen hos oss

Efter att uppdragsavtalet är signerat kontaktar vi alltid bouppgivaren för en överlämning av uppgifter, detta kallas för ett uppstartssamtal. Där fördelar vi arbetet och bestämmer vem som ska göra vad i uppdraget. Att samla in uppgifter brukar vara det som tar längst tid då banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa handläggningstiderför att skicka ut all information. Utöver ovanstående uppvisas eventuellt testamente, äktenskapsförord eller andra juridiska handlingar som är aktuella för bouppteckningen.

När juristen har sammanställt dödsbodelägarkretsen bokas dag för bouppteckningsförrättning och kallelser skickas ut till berörda personer.

När alla uppgifter har inkommit granskar juristen allt material och sammanställer dödsbodelägare, efterarvingar och legatarier samt uppställningen av tillgångar och skulder i ett utkast av den så kallade bouppteckningshandlingen.

Till det möte som kallas bouppteckningsförrättning har samtliga arvingar rätt att närvara och samtliga kommer i god tid att få information om dag, tid och plats. Bouppteckningsförrättningen ska enligt lag hållas inom 3 månader från dödsdagen.

Bouppteckningen skrivs under av bouppgivaren och av de två förrättningsmännen.

Inom en månad efter bouppteckningsförrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Efter förrättningen skickas den underskrivna bouppteckningen in till Skatteverket för registrering. Skatteverkets handläggningstid är normalt ca 8-10 arbetsveckor.

Efter att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna påbörja arvskiftesprocessen.

Vanliga frågor

En bouppteckning måste enligt lag upprättas och skickas till Skatteverket för registrering om den avlidne har tillgångar kvar efter att begravningen är betald samt om den avlidne äger en fastighet.

Nej, det finns ingen skyldighet att närvara. Alla dödsbodelägare och efterarvingar ska enligt lag bli kallade till bouppteckningsförrättningen. Däremot finns ingen skyldighet att närvara om man inte har möjlighet eller helt enkelt inte vill. Vid våra bouppteckningsförrättningar erbjuds alltid möjlighet att närvara digitalt, per telefon eller videolänk. Du kan även företrädas via någon du litar på. När vi skickar ut kallelsen till bouppteckningsförrättningen skickar vi alltid med ett mottagningsbevis där du fyller i om och hur du önskar närvara. Vi skickar även med en fullmakt för ett eventuellt ombud. Det är helt upp till dig hur du önskar göra!

Om den avlidna efterlämnat ett testamente ska detta delges de legala arvingarna samt uppvisas i original och bifogas i bestyrkt kopia i bouppteckningen. Ett testamente kan påverka dödsbodelägarkretsen och vilka som ska kallas till bouppteckningen och är därav en viktig handling att beakta direkt efter dödsfallet då förvaltning av dödsboet ska påbörjas.

Vi debiterar på löpande timtaxa om 2 095 kr/tim inkl. moms i våra bouppteckningsärenden. Priset beror således på dödsboets komplexitet och hur mycket tid vi lägger ner i ärendet. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på 010-160 14 60 för att få en närmre prisuppskattning just för ert specifika ärende.

När det finns fler än en dödsbodelägare måste en arvskifteshandling upprättas innan ett eventuellt arv kan betalas ut. Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet och måste således göras först. Det finns dock inga hinder att påbörja arvskiftet under tiden som bouppteckningen handläggs hos Skatteverket. Snarare tvärtom! Vi diskuterar alltid arvskiftet och nästa steg i slutet av bouppteckningsförrättningen för att ni ska känna att ni kan komma igång och vidare i processen.

Relaterade tjänster

Dödsboförvaltning

2 095 kr/tim

Behöver du hjälp med förvaltning av dödsboet? Vi erbjuder en skräddarsydd helhetslösning.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Vi tar hand om allt
 • Skräddarsytt efter dina behov
Fast pris

Fullmakt för dödsbo

495 kr

Vi hjälper er att upprätta en fullmakt mellan er dödsbodelägare utifrån behov och önskemål.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fri avbokning
 • Fakturering efter avslutat ärende

Arvskifte

2 095 kr/tim

Arvskiftet är ett avtal mellan samtliga dödsbodelägare där ni kommer överens om hur arvet ska fördelas.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digitalt eller fysiskt
 • Fakturering efter avslutat ärende
Läs mer om Arvskifte

Läsning för dig

 • Checklista vid dödsfall

 • Vad händer om det inte finns några tillgångar?

 • Vad får man göra innan bouppteckningen är registrerad?

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.