Bouppteckning


 

Vad är en bouppteckning?

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket för registrering. Till bouppteckningsförrättningen ska alla dödsbodelägare och efterarvingar kallas och vid förrättningen går man igenom dödsboets tillgångar och skulder, vilket även ska inkludera makes tillgångar och skulder för det fall att den avlidne var gift. Detta ska ske inom tre månader från dödsfallet.  Det som måste tas hänsyn till är bl.a. den avlidnes civilstånd dvs. om den avlidne var gift/änkling/änka/ogift, var sambo, hade barn, hade enskild egendom, hade äktenskapsförord, hade upprättat ett testamente eller hade ärvt tidigare avliden make. När bouppteckningen har registrerats blir handlingen dödsboets legitimation inför en eventuell bodelning/arvskifte. Vi kan hjälpa dig med alla delar i processen.