Kan barnet själv bestämma vart det ska bo?

Barnets boende

I takt med barnets ålder, utveckling och mognad ska det få mer och mer att säga till om när det rör sig om barnets angelägenheter. Vanligtvis är det vårdnadshavaren som bestämmer var barnet ska bo eftersom denne har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Samtidigt ska barnets bästa stå i fokus för sådana frågor. En relativt vanlig uppfattning är att barn som fyllt 12 år själva har rätt att bestämma i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Detta varierar dock beroende på barnets ålder och mognad vilket innebär att varje situation bedöms olika.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss