Vårdnadstvist

2 095 kr/tim

 • Chatta direkt Vardagar 08-17
 • Kontakta oss

På dina villkor.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digitalt eller fysiskt möte
 • Fakturering efter avslutat ärende

Vårdnad, boende och umgänge

Att navigera genom en vårdnadstvist är ofta krävande och kan bli känsloladdat för alla inblandade. Även om det kan vara påfrestande är det ibland oundvikligt att genomgå denna process. Som jurister har vi erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig att säkerställa barnets välbefinnande. Vi ger dig det stöd du behöver under hela vägen.

Se hela texten

Vanliga frågor

Vårdnadshavare är den person som bär ansvaret för både det fysiska och psykiska välbefinnandet hos ett barn. Det gäller fram till dess att barnet fyller 18 år och uppnår myndighetsålder. Det är viktigt att notera att en vårdnadshavare inte nödvändigtvis behöver vara biologisk förälder till barnet. Om ingen av barnets biologiska föräldrar finns närvarande eller klarar av att ta hand om barnet kan en annan person utses till barnets vårdnadshavare.

Ensam vårdnad för ett barn innebär att en av föräldrarna ensam har det övergripande ansvaret för barnet. Den föräldern som har ensam vårdnad har befogenhet att fatta beslut i alla frågor som rör barnet och ansvarar för barnets dagliga välbefinnande. Det är dock viktigt att understryka att även om en förälder har ensam vårdnad så påverkar inte det den andra förälderns rätt till regelbundet umgänge med barnet.

När föräldrar har svårt att nå en överenskommelse angående vårdnad, boende eller umgänge med barnet, finns möjligheten att ta ärendet till tingsrätten. Om någon av föräldrarna upplever att diskussionerna inte leder till en gemensam överenskommelse, och att tvisten behöver lösas juridiskt, kan denna förälder lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Relaterade tjänster

Bodelning

2 095 kr/tim

Det är ofta svårt och jobbigt när ett förhållande tar slut. Vi hjälper till med bodelningen, på era villkor.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fri avbokning
 • Fakturering efter avslutat ärende
Läs mer om Bodelning

Juridisk rådgivning

2 095 kr/tim

Vi reder ut dina juridiska frågeställningar och vägleder dig utifrån dina behov.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fri avbokning
 • Fakturering efter avslutat ärende
Gratis

Livsdokumentet®

Kostnadsfritt

Livsdokumentet® är ett digitalt bankfack som håller ordning på dina privata uppgifter och viktiga dokument genom hela livet.

 • Håll reda på dina lösenord
 • Skapa din egen struktur
 • Bevakning vid dödsfall

Läsning för dig

 • Vad betyder barnets bästa?

 • Kan barnet själv bestämma vart det ska bo?

 • Vem kan vara ett juridiskt ombud?

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.