Måste man betala skatt på arv?

Skatt arv

Från och med slutet av 2004 har vi ingen arvsskatt i Sverige.Däremot finns det en del undantag och vissa särskilda situationer där skatt kan vara tillämplig vid arvssituationer. Det kan exempelvis uppstå vid arv av fastigheter eller värdepapper med så kallade ”latenta skatter”. Bestämmer man sig för att sälja den ärvda egendomen och gör en vinst på den i förhållande till vad den avlidne köpte egendomen för, behöver man betala vinstskatt trots att egendomen gått i arv. Detta är dock inte samma sak som arvsskatt utan utgör kapitalvinstskatt.