Vad betyder barnets bästa?

Barnets bästa

Det är alltid barnets bästa som ska stå till grund för beslut i frågor som rör barn. Vad som är barnets bästa är inte alltid helt lätt att avgöra eftersom vad som är bäst för ett barn kan skilja sig beroende på individ. Däremot finns några generella riktlinjer. Bedömningen ska utgå från barnet i frågans unika situation då barns behov kan behöva olika tillvägagångssätt för att tillgodoses. Trots att man ska se till barns unika situation finns det fortfarande vissa antaganden om vad som anses vara bäst för barnet, till exempel regelbunden och god kontakt till båda föräldrar ses oftast som bäst för barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss