Vad händer om man inte kommer överens vid arvskifte?

Arvskifte

Om ni är flera personer som ska dela på arvet måste ett arvskifte upprättas för att kunna skifta tillgångarna i dödsboet. Det är ett avtal mellan samtliga dödsbodelägare och visar vad ni kommit överens om. Vem får vad, och hur mycket ska varje person få? Utöver det som är skrivet i eventuellt testamente är det upp till er arvingar att själva att bestämma hur egendomen ska fördelas dem emellan. Om man inte kan komma överens vid ett arvskifte finns möjligheten att ansöka om boutredningsman eller skiftesman.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss