Tack för förtroendet

Förbered dig inför bouppteckningens uppstartssamtal.

Dina behov och önskemål utformar vårt uppdrag.

Det första steget i bouppteckningsprocessen är att ha ett uppstartssamtal. Det är ett telefonmöte med den jurist som kommer att vara ansvarig för ärendet samt vara din kontaktperson. Under mötet går ni tillsammans igenom vad som behöver tas fram för att upprätta bouppteckningshandlingen och vem av er som ska göra vad. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor och oftast bokar ni här även in en tid för bouppteckningsförrättning.

Innehåll och förberedelser

För att du ska känna dig förberedd inför uppstartssamtalet har vi sammanställt en lista över de uppgifter vi kommer att gå igenom under samtalet. En del känner att de vill förbereda mycket medan andra känner att det är svårt att få en uppfattning om vad som behövs göras eller vad som förväntas. Du behöver inte ta fram något till ditt uppstartssamtal och skulle du vara osäker på något gör det ingenting. Vi anpassar samtalet efter behov, önskemål och situation.

1. Dödsbodelägarkrets

Vi samlar in namn, adresser och e-postadresser till samtliga dödsbodelägare och eventuella efterarvingar.

Är någon under 18 år? Då behöver vi även personnummer samt namn och adress till förmyndaren.

Vi behöver veta den avlidnes civiltillstånd. Var den avlidne exempelvis änka kommer vi att behöva bouppteckning och eventuellt arvskifte efter tidigare avliden make/sambo för att kunna fastställa dödsbodelägarkretsen.

Vi kommer även att gå igenom eventuella juridiska dokument som den avlidne efterlämnat. Det kan vara ett testamente i original, äktenskapsförord, gåvobrev, privata skuldebrev och/eller liknande som i kopia behöver biläggas i bouppteckningen.

2. Tillgångar

Vi går igenom vilken eller vilka banker den avlidne hade engagemang i. Det avser konton, värdepapper och bankfack.

Var den avlidne lagfaren ägare av en fastighet? Vi samlar in fastighetsbeteckning och uppgifter gällande ägarförhållanden och taxeringsvärde.

Hade den avlidne en bostadsrätt? Vi samlar in uppgifter kring bostadsrättsföreningens namn, föreningens lägenhetsnummer och ett uppskattat marknadsvärde.

För det fall den avlidne hade ett fordon samlar vi in uppgifter om registreringsnummer och ett uppskattat marknadsvärde.

Vissa försäkringar ska tas upp i bouppteckningen och därför behöver vi fastställa eventuellt innehav.

Hade den avlidne några andra tillgångar? Kanske ett matkonto, tillgångar utomlands, andelar i ett oskiftat dödsbo, lösöre av större värde, kontanter eller delägare i ett aktiebolag? När det är aktuellt samlar vi även in uppgifter om detta.

3. Skulder

För det fall den avlidne hade ett eller flera lån behöver vi verifikat avseende fordringsägare, lånenummer och skuldsaldo på dödsdagen.

Om så önskas går det bra att ta med räkningar som betalats efter dödsdagen.

För det fall någon dödsbodelägare eller annan gjort utlägg för dödsboet, samlar vi in uppgifter om detta för att anteckna i bouppteckningen.

Om den avlidne nyligen sålt värdepapper eller en bostad är dödsboet skyldig att betala den vinstskatt som eventuellt är hänförlig försäljningen och ska tas upp som en skuld i bouppteckningen. Detta gäller även om den avlidne har ett skatteuppskov.

4. Inhämtning av kundkännedom

Eftersom Juristbolaget i Sverige AB (559224–5178) omfattas av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) måste kundkännedom inhämtas på beställaren/samtliga dödsbodelägare/arvtagare genom kontroller av identitet, om personen står under sanktioner och/eller är en politiskt exponerad person, enligt samma rutin som bankerna gör.

I första hand skickas inhämtning av kundkännedom ut via e-post och utförs via BankID. Om någon av dödsbodelägarna inte har e-post kommer vi att informera om hur de kan gå tillväga.

Läsning för dig

 • Bouppteckningsprocessen

  En tidslinje över processen.

 • Bouppteckningskostnader

  En vägledning kring våra kostnader.

 • Guider & frågor

  Läs mer i vårt arkiv av guider och frågor.

Relaterade tjänster

Arvskifte

2 095 kr/tim

Arvskiftet är ett avtal mellan samtliga dödsbodelägare där ni kommer överens om hur arvet ska fördelas.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digitalt eller fysiskt
 • Fakturering efter avslutat ärende
Läs mer om Arvskifte

Dödsboförvaltning

2 095 kr/tim

Behöver du hjälp med förvaltning av dödsboet? Vi erbjuder en skräddarsydd helhetslösning.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Vi tar hand om allt
 • Skräddarsytt efter dina behov
Fast pris

Fullmakt för dödsbo

495 kr

Vi hjälper er att upprätta en fullmakt mellan er dödsbodelägare utifrån behov och önskemål.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fri avbokning
 • Fakturering efter avslutat ärende

Deklaration

fr. 4 190 kr

Har den kommit nu? Unna dig en god natts sömn och låt oss ta hand om deklarationen!

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fast arvode
 • Fakturering efter avslutat ärende
Läs mer om Deklaration

Vi finns för dig genom hela processen.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor inför ditt uppstartssamtal.

 • Chatta direkt Vardagar 08-17
 • Kontakta oss