VårdnadstvistVårdnadstvist

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa stå i fokus. Detta ska genomsyra allt. Om föräldrarna är gifta blir vårdnaden automatiskt gemensam, i annat fall tillfaller vårdnaden mamman.  Föräldrarna kan komma överens om och tillsammans anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket eller till socialnämnden för det fall att de inte är gifta. Vid en separation fortsätter en gemensam vårdnad att vara gemensam och oftast fungerar det bra.


Ibland uppstår dock samarbetssvårigheter mellan föräldrarna som gör att barnet hamnar i kläm. I första hand brukar föräldrarna vända sig till familjerätten i kommunen, som kan hjälpa till med ett s.k. samarbetssamtal, för att hitta en lösning som fungerar. Om samarbetssamtalen inte gör att föräldrarna finner en lösning på sina samarbetsproblem återstår att tingsrätten får avgör frågan om vårdnad, boende och umgänge. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, information om rättsskydd/rättshjälp och som ombud i tingsrätten.