Helhetslösning för dödsbo.Värdera och försälja.

Behöver ni hjälp med att värdera och försälja lösöret i ett dödsbo? Vi hjälper er med alla typer av ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med era funderingar.


Dödsbostädning.

I samband med att en person avlider behöver ofta tömning och städning av dödsboets bostad ombesörjas av dödsbodelägarna. Vi samarbetar med Leetex AB som är specialister på sterbhus.