Checklista vid dödsfall

Vår checklista är ett stöd vid dödsfall

En checklista vid dödsfall är inget som de flesta av oss har redo. Det kan vara svårt att veta vad som behöver göras vid ett dödsfall och i vilken ordning det bör göras. De flesta av oss hanterar inte dödsfall så ofta och vår checklista är skapad för att vara ett stöd. Ett dödsfall är en omtumlande händelse och även för den som har erfarenhet är det vanligt att behöva stöd i det praktiska. Det är heller inte konstigt om du känner dig vilsen och obeslutsam. Använd gärna vår checklista vid dödsfall, men tveka inte att kontakta oss om du vill ha personlig vägledning.

Se hela texten

Viktiga datum

 • Begravning inom 1 månad
 • Bouppteckningsförrättning inom 3 månader
 • Deklaration nästa kalenderår

Direkt efter dödsfallet

Vår checklista vid dödsfall är en lista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. Några saker är brådskande och vissa saker kan vänta något. Glöm inte bort dig själv och ditt eget dagliga liv i allt det kaos som ett dödsfall kan följas av. Var heller inte rädd för att be om hjälp eller ta emot hjälp om den erbjuds. Checklistan kan användas i sin helhet eller genom att plocka ut de delar som stämmer i din situation.

Det kan låta självklart men det är viktigt att du meddelar familj, närstående, arvingar, grannar, släkt, vänner, eventuell hemtjänst och kollegor om dödsfallet så snart som möjligt. Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och region – de informeras automatiskt av Skatteverket. Idag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem och får då också automatiska uppdateringar.

Det är många saker som ska tas om hand när någon har dött. Tveka inte att ta emot hjälp om du blir erbjuden. Många vill hjälpa till men vet inte vad de kan hjälpa till med eller hur de ska fråga. Även om vi kan önskar att det inte skulle behövas är en uppmaning att våga fråga andra om hjälp.

Så fort du har anlitat en begravningsbyrå kommer du att få en personlig begravningscoach och rådgivare som hjälper dig genom hela processen. Det brukar oftast kännas väldigt bra. Det kan vara svårt att hitta en tid för begravning som passar alla som vill komma och på vissa orter kan det ibland vara svårt att hitta en ledig lokal för ceremoni och minnesstund. Men om du och din rådgivare börjar planera i god tid finns det större möjlighet att ta avsked på det sätt som ni önskar. Du kan alltid ringa direkt till vårt syskon Begravningsbolaget® på 010-146 33 00 eller mejla till info@begravningsbolaget.se.

Säkerställ att den avlidnes (dödsboets) bostad blir hanterad. Det är viktigt att bostaden har en giltig hemförsäkring så länge som bostaden finns kvar. Om dödsboets hyresrätt sägs upp inom en månad från dödsdagen har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid enligt lag. Töm kyl, frys och ta bort eventuella färskvaror så som frukt eller annat som ligger framme för att undvika dålig lukt. Om den avlidne hade husdjur är det viktigt att genast ta om hand djuret och se till att det får ett nytt hem. Inledningsvis är det viktigaste att djuret kommer i säkerhet och får mat och vatten. Frågor om vem som kan ta hand om det permanent kan vänta till senare.

Säkerställ att du har möjlighet att ta emot den avlidnes (dödsboets) post. Skatteverket kommer att skicka ut en blankett om särskild postadress för myndighetspost som ska skrivas under och skickas tillbaka. I vissa fall kan det finnas behov av att göra en formell adressändring med eftersändning för post som inte skickas från myndigheter.

Det är du som är dödsbodelägare som är ansvarig för att betala dödsboets räkningar och lösa in eventuella utbetalningsavier. Räkningar i dödsboets namn ska fortsätta att betalas förutsatt att det finns medel som täcker begravnings- och bouppteckningskostnader. Detta görs hos den bank där den avlidne (dödsboet) var kund. Det är inte meningen att närstående ska betala dödsboets räkningar om det finns medel på dödsboets konton. Misstänker ni att dödsboet inte har medel som täcker begravningskostnaden är det viktigt att ni inte betalar några räkningar samt stoppar eventuella autogiron på banken. Ett eventuellt ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden beräknas från vad dödsboet hade på kontot på dödsdagen.

För att undvika onödiga kostnader för dödsboet behöver du ta beslut om eventuella prenumerationer som står i den avlidnes namn ska sägas upp eller föras över på någon annan. Det gäller även avtal som till exempel el, sophämtning, tv och telefon. Se även över medlemskap och prenumerationer. Viktigt att tänka på är att en hemförsäkring måste finnas kvar så länge en bostad finns kvar.

Öppna den post som kommer till dödsboet och sortera de papper som kan behövas senare. Det kan kännas rörigt och vara svårt att prioritera i början. Lägg exempelvis den post som kommer i olika färgmappar för tillgångar, skulder, betalda och obetalda räkningar. En del handlingarna behövs vid bouppteckningen, så som räkningar och försäkringsunderlag.

Det är viktigt att få insyn om den avlidne hade några försäkringar. Allt ifrån hemförsäkring och eventuell begravningsförsäkring till försäkringar med förmånstagarförordnande. När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut automatiskt. Många dödsbon och anhöriga kan därför missa pengar de är berättigade till. Genom att ta hjälp att göra en försäkringsinventering för dödsboet får ni en sammanställning av den avlidnas försäkringar.

Några ytterligare praktiska saker som kan behöva hanteras är att återlämna eventuella hjälpmedel, samla in reservnycklar, makulera id-handlingar, lämna in vapen till polisen, återlämna medicin till apoteket, förebygga inbrott i bostaden, sänka värmen i bostaden, vattna blommor, hämta tillhörigheter på sjukhuset, hämta inlämnad tvätt eller flytta en felparkerad bil.

Juridik i samband med dödsfall

Efter det mest brådskande så som hantering av räkningar, post, bostad, abonnemang och andra praktiska saker är gjorda är det dags för fler praktiska saker. Det är tid att ta hand om förvaltning och praktisk avveckling av dödsboet. Exempelvis värdering av egendom inför bouppteckningen samt eventuell försäljning av bostad inför ett arvskifte. I praktiken innefattar en dödsboförvaltning många ekonomiska och juridiska moment över lång tid. Det är inte ovanligt i processen kan vara upp till två år. Samtliga dödsbodelägare måste vara överens när olika förvaltningsåtgärder vidas i dödsboet.

Om tillgångarna i dödsboet överstiger begravningskostnaderna, ska det enligt lag upprättas en bouppteckning som inom 4 månader från dödsfallet ska skickas in till Skatteverket.

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket och det finns fler än en dödsbodelägare är det dags att ta itu med eventuell bodelning och arvskifte. Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna och talar om vem som ärver vad. Innehållet i denna handling beskriver vilka tillgångar som finns att ärva när alla skulder är betalda och vem som ärver vad. Om en bodelning behöver göras innan arvskiftet görs detta i en och samma handling, en så kallad Bodelning- och arvskifteshandling.

Dödsbodelägarna ansvarar för att deklarera för de inkomster som den avlidne hade det år då dödsfallet inträffade. Om något säljs i dödsboets namn kommer även en eventuell vinstskatt beskattas i deklarationen året därpå.

Vi hjälper dig

Vill du ha hjälp med att förvalta dödsboet, upprätta bouppteckning och arvskifte samt att deklarera för dödsboet? Våra erfarna jurister finns för dig genom hela processen.

Vårt syskon hjälper till med begravningen

Behöver du hjälp att planera en vacker och personlig begravning? Våra erfarna begravningscoacher hjälper dig. På dina villkor.

Relaterade tjänster

Bouppteckning

2 095 kr/tim

Bouppteckningen är det första steget i avvecklingen av dödsboet och beskrivs som "livets bokslut".

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digital eller fysisk förrättning
 • Delgivning av testamente
Läs mer om Bouppteckning

Dödsboförvaltning

2 095 kr/tim

Behöver du hjälp med förvaltning av dödsboet? Vi erbjuder en skräddarsydd helhetslösning.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Vi tar hand om allt
 • Skräddarsytt efter dina behov

Arvskifte

2 095 kr/tim

Arvskiftet är ett avtal mellan samtliga dödsbodelägare där ni kommer överens om hur arvet ska fördelas.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digitalt eller fysiskt
 • Fakturering efter avslutat ärende
Läs mer om Arvskifte

Deklaration

fr. 4 190 kr

Har den kommit nu? Unna dig en god natts sömn och låt oss ta hand om deklarationen!

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fast arvode
 • Fakturering efter avslutat ärende
Läs mer om Deklaration
Fast pris

Avsluta sociala medier

2 995 kr

Över 35% av svenskar som avlider efterlämnar digitala konton som inte tas bort. Vi hjälper er till ett fast pris.

 • Stoppa att personliga bilder sprids
 • Förhindra att länkar sprids
 • Förmånligt pris genom oss
Fast pris

Försäkringsinventering

2 995 kr

En försäkringsinventering är en komplett sammanställning av försäkringsskydd för en individ.

 • +35 försäkringsbolag
 • Medlemsorganisationer
 • Tidigare arbetsgivare
Fast pris

Fullmakt för dödsbo

495 kr

Vi hjälper er att upprätta en fullmakt mellan er dödsbodelägare utifrån behov och önskemål.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fri avbokning
 • Fakturering efter avslutat ärende