Vad är en bouppteckning och hur gör man den? När en person avlider måste en bouppteckning upprättas enligt lag om det finns mer tillgångar än skulder i dödsboet. Men vad är det egentligen som gäller?


Vad är ett arvskifte och när måste man upprätta det? Efter att en bouppteckning är registrerad hos Skatteverket krävs ett avtal mellan dödsbodelägarna för att fördela ett potentiellt arv.


Hur upprättar man ett testamente och vad måste man tänka på? För att ett testamente skall anses som giltigt måste viss formalia vara uppfylld.

 

Vad är ett äktenskapsförord? Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar välja att göra all- eller delar av sin egendom till enskild egendom. Vad behöver man tänka på?


Vad är ett samboavtal och varför väljer en del att skriva ett samboavtal? Ett samboavtal reglerar vad som skall ingå vid en bodelning om ni en dag väljer att gå skilda vägar.


Vad är en framtidsfullmakt och vem får man ge den till ? Genom en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.


Kan man ge en gåva till vem man vill eller måste man att upprätta ett gåvobrev? Skall gåvan ses som förskott på arv eller inte? Vid upprättande av gåvobrev är det viktigt att det utformas på ett juridiskt korrekt sätt.


Behöver du juridisk rådgivning i någon specifik fråga eller i största allmänhet? Vi hjälper dig med just dina funderingar och behov.

 

Vad är en bodelning och när måste man göra den? Hur delas vår egenom vid skilsmässa eller dödsfall?


I alla frågor som rör barn ska barnets bästa stå i fokus. Detta genomsyrar allt. Men vad är det som gäller vid en vårdnadstvist eller går det på något sätt att undvika?


När en person avlider kan det vara mycket att ombesörja i bostaden. Vi kan hjälpa er med allt ifrån värdering och försäljning av lösöret till bortforsling, tömning och dödsbostädning.


Driver du en begravningsbyrå eller en revisionsbyrå och behöver hitta en samarbetspartner för dina jurdiska tjänster? Vi på Juristbolaget erbjuder olika typer av helhetslösningar.


Genom vår tjänst Dokumentförvaringen kan du förvara ditt testamente eller andra viktiga dokument, såsom gåvobrev eller begravningsönskemål och därmed säkerställa att dokumenten kommer i rätt händer den dagen du inte längre finns i livet.