Juristbyrån på Ekerö

 

Vi är din juristbyrå på Ekerö med inriktning på familjejuridik.

Kontakta vår jurist på Ekerö för kostnadsfri rådgivning.

 

 

Vad är en bouppteckning och hur gör man den? När en person avlider måste en bouppteckning upprättas enligt lag om det finns mer tillgångar än skulder i dödsboet. Men vad är det egentligen som gäller? Vi upprättar bouppteckningar på Ekerö.

 

 

Arvskifte

Ekerö

Arvskifte på Ekerö. Vad är ett arvskifte och när måste man upprätta det? Efter att en bouppteckning är registrerad hos Skatteverket krävs ett avtal mellan dödsbodelägarna för att fördela ett potentiellt arv. Vi hjälper er att upprätta arvskiften i Ekerö med omnejd.

 

 

Testamente

Ekerö

Hur upprättar man ett testamente och vad måste man tänka på? För att ett testamente skall anses som giltigt måste viss formalia vara uppfylld. Våra jurister hjälper dig med upprättande av testamenten på Ekerö.

 

Äktenskapsförord på Ekerö. Vad är ett äktenskapsförord? Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar välja att göra all- eller delar av sin egendom till enskild egendom. Vad behöver man tänka på?

 

 

Samboavtal

Ekerö

Har du precis blivit sambo och behöver hjälp att upprätta ett samboavtal på Ekerö? Vad är ett samboavtal och varför väljer en del att skriva ett samboavtal? Ett samboavtal reglerar vad som skall ingå vid en bodelning om ni en dag väljer att gå skilda vägar.

 

Vad är en framtidsfullmakt och vem får man ge den till ? Genom en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Vi hjälper dig att skriva framtidsfullmakt på Ekerö.

 

 

Gåvobrev

Ekerö

Behöver du upprätta ett gåvobrev på Ekerö? Kan man ge en gåva till vem man vill eller måste man att upprätta ett gåvobrev? Skall gåvan ses som förskott på arv eller inte? Vid upprättande av gåvobrev är det viktigt att det utformas på ett juridiskt korrekt sätt.

 

Söker du en jurist på Ekerö och behöver juridisk rådgivning i någon specifik fråga eller i största allmänhet? Vi hjälper dig med juridisk rådgivning på Ekerö.

 

 

Bodelning

Ekerö

Behöver du hjälp med en bodelning på Ekerö? Vad är en bodelning och när måste man göra den? Hur delas vår egenom vid skilsmässa eller dödsfall?

 

Behöver du hjälp med vårdnadstvist på Ekerö? Alla frågor som rör barn ska barnets bästa stå i fokus. Detta genomsyrar allt. Men vad är det som gäller vid en vårdnadstvist eller går det på något sätt att undvika? Kontakta oss för vårdnadsärenden på Ekerö.

 

Driver du en begravningsbyrå på Ekerö eller en revisionsbyrå och behöver hitta en samarbetspartner för dina jurdiska tjänster? Vi på Juristbolaget erbjuder olika typer av helhetslösningar på Ekerö.