Juristbyrån i Södertälje

 

Vi är din juristbyrå i Södertälje med inriktning på familjejuridik.

Kontakta våra jurister i Södertälje för kostnadsfri rådgivning.

 

 

 

Bouppteckning

Södertälje

Vad är en bouppteckning och hur gör man den? När en person avlider måste en bouppteckning upprättas enligt lag om det finns mer tillgångar än skulder i dödsboet. Men vad är det egentligen som gäller? Vi upprättar bouppteckningar i Södertälje.

 

 

Arvskifte

Södertälje

Arvskifte i Södertälje. Vad är ett arvskifte och när måste man upprätta det? Efter att en bouppteckning är registrerad hos Skatteverket krävs ett avtal mellan dödsbodelägarna för att fördela ett potentiellt arv. Vi hjälper er att upprätta arvskiften i Södertälje med omnejd.

 

 

Testamente

Södertälje

Hur upprättar man ett testamente och vad måste man tänka på? För att ett testamente skall anses som giltigt måste viss formalia vara uppfylld. Vi hjälper dig med upprättande av testamente i Södertälje.

 

 

Äktenskapsförord

Södertälje

Äktenskapsförord i Södertälje. Vad är ett äktenskapsförord? Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar välja att göra all- eller delar av sin egendom till enskild egendom. Vad behöver man tänka på?

 

 

Samboavtal

Södertälje

Har du precis blivit sambo och behöver hjälp att upprätta ett samboavtal i Södertälje? Vad är ett samboavtal och varför väljer en del att skriva ett samboavtal? Ett samboavtal reglerar vad som skall ingå vid en bodelning om ni en dag väljer att gå skilda vägar.

 

 

Framtidsfullmakt

Södertälje

Vad är en framtidsfullmakt och vem får man ge den till ? Genom en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Vi hjälper dig att skriva framtidsfullmakt i Södertälje.

 

 

Gåvobrev

Södertälje

Behöver du upprätta ett gåvobrev i Södertälje? Kan man ge en gåva till vem man vill eller måste man att upprätta ett gåvobrev? Skall gåvan ses som förskott på arv eller inte? Vid upprättande av gåvobrev är det viktigt att det utformas på ett juridiskt korrekt sätt.

 

 

Juridisk rådgivning

Södertälje

Söker du en jurist i Södertälje och behöver juridisk rådgivning i någon specifik fråga eller i största allmänhet? Våra jurister hjälper dig med juridisk rådgivning i Södertälje.

 

 

Bodelning

Södertälje

Behöver du hjälp med en bodelning i Södertälje? Vad är en bodelning och när måste man göra den? Hur delas vår egenom vid skilsmässa eller dödsfall?

 

 

Vårdnadstvist

Södertälje

Behöver du hjälp med vårdnadstvist i Södertälje? Alla frågor som rör barn ska barnets bästa stå i fokus. Detta genomsyrar allt. Men vad är det som gäller vid en vårdnadstvist eller går det på något sätt att undvika? Kontakta oss för vårdnadsärenden i Södertälje.

 

 

Företagstjänster

Södertälje

Driver du en begravningsbyrå i Södertälje eller en revisionsbyrå och behöver hitta en samarbetspartner för dina jurdiska tjänster? Vi på Juristbolaget erbjuder olika typer av helhetslösningar i Södertälje.